PaardenInzicht Casestudy Jeanine - PaardenInzicht
307884
post-template-default,single,single-post,postid-307884,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive
 

PaardenInzicht Casestudy Jeanine

PaardenInzicht Casestudy Jeanine

Kwetsbaar opstellen om zo te kunnen groeien.

In deze casestudy[1] aandacht voor Jeanine, haar aanmelding komt binnen via haarzelf, dit omdat zij via haar werkgever multinational WZ een budget tot haar beschikking heeft om individueel aan haar ontwikkeling te werken.

De deelneemster is al enthousiast over paardencoaching en heeft al besloten hiervoor te kiezen. Binnen het bedrijf waar zij voor werkt is dit op zijn minst een ongebruikelijke keuze, waardoor zij feitelijk met deze keuze 2x haar nek uitsteekt:

 • ten opzichte van zichzelf, omdat zij hiermee inzicht wil krijgen in wat haar ‘echt moeilijke’ aandachtspunten zijn en
 • ten opzichte van haar leidinggevende, haar collega’s en het zeer technische bedrijf waar zij als een van de weinige vrouwen werkt.
Ondanks dat Jeanine meer paardencoaches heeft aangeschreven, kiest zij voor PaardenInzicht.

Ondanks dat Jeanine meer paardencoaches heeft aangeschreven, kiest zij voor PaardenInzicht.  Dit doet zij vanwege haar goede gevoel over PaardenInzicht en vanwege mijn antwoorden haar email met het verzoek om informatie, dat ik via het website-contactformulier ontving:

Na goedkeuring van mijn baas mag ik een coachingstraject starten, waarbij coachen met paarden mij erg enthousiast heeft gemaakt.

Ik heb jullie site bekeken en heb daarbij een aantal vragen:

 • Bestaat de mogelijkheid om op een andere locatie het trainingstraject te volgen (dichter in de buurt van onze standplaats XXX)
 • Kunt u een inschatting maken van de kosten
 • Is er een mogelijkheid voor een kennismakingsgesprek alvorens het traject op te starten
 • Uit hoeveel sessies bestaat gemiddeld een traject
 • Wat is jullie connectie met het bedrijfsleven

Ik zie graag jullie reactie tegemoet.

Ik heb verschillende bedrijven aangeschreven, waaruit ik een keuze zal gaan maken.

Alvast bedankt!

De eerste telefonische kennismaking tussen mij en Jeanine verloopt openhartig, daarna volgen de offerte en de intake op kantoor bij Jeanine.

Naar aanleiding van de intake krijg ik het volgende bericht:

Allereerst wil ik je bedanken voor het leuke intake gesprek. Het was een heel aangenaam gesprek en het goede gevoel wat ik al had is alleen maar versterkt.

Ik heb er erg veel zin in om te beginnen! De XX november kan doorgaan, dus jullie zullen me in de stal zien om XX uur.

Ik heb onze intake ook kort met XXX geëvalueerd (site manager/directe leidinggevende). Hij was erg blij te horen dat we zo’n goede intake hebben gehad.

Ook heb ik hem het vraagstuk voorgelegd van de rapportage, hij vindt het niet nodig om een tussentijdse evaluatie/rapportage te ontvangen. Een eindrapportage is niet noodzakelijk, maar mag wel.

Wel wil hij graag een afspraak met je, zodat hij je persoonlijk kan ontmoeten en zijn vragen omtrent het hele coachingstraject in het algemeen met je te bespreken.

Duidelijk uit bovenstaande is dat er het een en ander aan coachdoelen was, het gaat hier echter te ver deze allemaal op te sommen.In deze casestudy houden we het bij het uiteindelijk ‘centrale’ aandachtspunt dat er bij Jeanine de oorzaak van bleek te zijn dat zij problemen ondervond met zaken als: grenzen stellen, argwaan ten opzichte van anderen, invullen en denken voor anderen, durven communiceren, duidelijk communiceren etc.

Dit centrale aandachtspunt stipt Jeanine al aan in haar reflectie die ik een week na de eerste sessie met het coachpaard van haar ontving. Lees onderstaande maar eens door, en bepaal dan voor jezelf welk centraal aandachtspunt Jeanine, volgens jou, heeft.

 1. Wat was voor jou vandaag je grootste succes of overwinning?

De hele sessie vond ik een groot succes. Het begrijpen van de inzichten / handvatten die ik van Speedy[2] en Margreet krijg. De overwinning: kwetsbaar opstellen om zo te kunnen groeien.

 • Kun je aangeven waarom je dit als succes / overwinning ervaart?

Omdat ik er direct van leer en mezelf hierdoor beter begrijp. En zie welke signalen ik afgeef door de manier van communiceren.

 • Wat neem je hiervan mee naar huis? En kun je aangeven waarom je juist dit mee neemt?

Alles, m’n hele hoofd / emoties heeft een week nodig gehad om alles een plek te geven. Het heeft heel veel energie van me gevergd, dat merkte ik toen ik thuis kwam. Het vermijden van het conflict en de manier van communiceren (het doel in je hoofd blijven houden) zijn wel de 2 grootste inzichten die ik mee heb genomen. Dit zijn voor mij de belangrijkste lessen waar ik verder mee kan.

Jeanine voegde vervolgens actief de daad bij het woord en werkte in de huiswerkperiode actief verder aan deze belangrijkste lessen. Hiermee zette ze direct een grote stap in de goede richting! Waardoor het in de sessie daarop mogelijk was er een schepje bovenop te doen en nog meer op diepgang en inzicht te coachen, dit maakte voor Jeanine de weg vrij te ontdekken dat veel, zelfs bijna alle barrières en obstakels, terug te voeren waren op 1 centraal aandachtspunt: het vermijden van conflicten.

Dit kon omdat ondanks dat Jeanine niet in conflict wilde raken met coachpaard Speedy, dit toch gebeurde. Zij kon er letterlijk en figuurlijk niet meer ‘omheen’ dat ze ‘een conflict’ met Speedy uit de wegging: dit werd haar duidelijk dankzij het zichtbare en nadrukkelijk aanwezige coachpaard en de eveneens duidelijk zichtbare acties en reacties van Speedy!

Over deze ‘confrontatie’ kan ik een heel verhaal schrijven, ik geef er echter de voorkeur aan hier weer te geven wat Jeanine in haar reflectie vermeldde:

 • Heftige, emotionele sessie.
 • Conflicten opgezocht.
 • Zwaar, emotioneel, uiteindelijk wel voldaan, maar was een pittige weg die ik in deze sessie heb bewandeld.
 • Dat er diep in mij een angst schuilt waarom ik conflicten liever uit de weg ga als aanga.
 • Ja, dat ben ik, vluchten als het echt moeilijk wordt en m’n persoonlijke ik aangetast kan worden.
 • Het conflict blijven opzoeken en uiteindelijk als “winnaar” uit de bus komen.
  • Omdat ik toch het conflict ben blijven opzoeken, ondanks de emotionele rollercoaster die op gang was gebracht.
  • Omdat ik in het verleden niet had doorgezet om toch dat conflict opnieuw en opnieuw en opnieuw aan te gaan.
 • Dat een conflict aangaan ook goed kan aflopen. En niet altijd pijnlijk en kwetsend hoeft te zijn (Onder het typen biggelen de tranen over mijn wangen en ben ik weer emotioneel. De sessie komt weer even hard binnen als op de dag zelf).
 • Ja, zoals hierboven al genoemd, ben het conflict blijven opzoeken.
 • Een grote stap!! Die ik niet dacht te kunnen zetten.
 • Vol vertrouwen een conflict aangaan en proberen om het nare gevoel uit te zetten. Het conflict niet persoonlijk of emotioneel te maken, maar gewoon zakelijk te houden (dit zal wel nog wel wat moeite kosten en vervelend gevoel).
Richt je op de toekomst! Ga NU aan de slag met je leiderschap! Bel: 06222360999 of mail info@paardeninzicht.nl
Speedy – in memoriam

Daarna werd in de hierop volgende sessies en huiswerkperiodes door Jeanine in ‘een razend tempo’ verder gewerkt aan dit en ‘andere’ coachpunten, waarbij de inzichten en oplossingen steeds makkelijker gevonden konden worden mits ze daarbij voortdurend oog bleef houden voor haar neiging om conflicten uit de weg te gaan.

Dit voor de deelneemster bijzonder succesvolle traject liep in 2012/2013, daarna ontwikkelde Jeanine zich verder op het persoonlijke en creatieve vlak. Daarbij was zij succesvol in haar werkzaamheden bij multinational WZ omdat, zoals door de leidinggevende gewenst, zij geleerd had nu effectief met haar barrières om te gaan.

Ook bleek Jeanine een warm ambassadeur van PaardenInzicht die steevast haar collega’s naar PaardenInzicht doorverwees – over complimenten gesproken! ??

Uiteindelijk ontwikkelde Jeanine zich zodanig dat het moment aanbrak dat het voor haar tijd was keuzes te maken. Ondanks dat ook deze keuzes conflicten konden veroorzaken, liep ze hier niet omheen, zelfs niet om de keuze dat het tijd was voor verandering van werk en werkkring. Waarbij het mooie is dat de keuze naar een andere baan uit te zien, niet werd ingegeven door een conflict!

Conclusie is dat de out of the box keuze van Jeaninne om zich kwetsbaar opstellen om zo te kunnen groeien in combinatie met haar bereidheid en inzet om inzicht te krijgen, haar centrale coachpunt onder ogen te zien en er mee aan de slag te gaan, er toe geleid heeft dat zij haar coachdoelen zowel voor zichzelf als voor haar werkgever kon realiseren! Bonus voor de werkgever daarbij was dat zij zich nog jarenlang volop en met enthousiasme heeft ingezet voor het bedrijf en dat het uiteindelijke afscheid zonder conflicten is verlopen. De waarde hiervan is lastig in Euro’s te becijferen! En de waarde daarvan in gevoel voor zowel Jeanine als voor haar ex-collega’s en leidinggevenden? Daarover mag je zelf oordelen ?

Aan de slag? Jezelf, een medewerker of je team opgeven voor net zo’n effectief paardencoachtraject? Bel me dan op: 0622360999 of mail naar info@paardeninzicht.nl

Datum: 22-07-2020


[1] De casestudy is gebaseerd op een van de trajecten zoals door PaardenInzicht verzorgd. Een en ander is beperkt tot de kern van het traject. Gedeelten van de tekst zijn letterlijk geciteerd uit mails en verslagen en waar nodig omwille van de leesbaarheid ingekort en aangepast. I.v.m. de privacy zijn de namen aangepast en is de bedrijfsnaam achterwege gelaten.

[2] Deze blog is in memoriam opgedragen aan coachpaard Speedy – dank-je-wel voor je wijze lessen en het op een vergevingsgezinde manier aangaan van de conflicten met Jeannine, dankzij jou werden een en ander voor Jeannine zichtbaar en oplosbaar!

PaardenInzicht helpt jou, je team en individuele medewerkers snel op weg naar inzicht, het oplossen van barrières, succesvolle en plezierige samenwerking en betere communicatie. Bel: 06222360999 of mail info@paardeninzicht.nl
Richt je op de toekomst! Ga NU aan de slag met je leiderschap! Bel: 06222360999 of mail info@paardeninzicht.nl

Richt je op de toekomst! Ga NU aan de slag met je leiderschap! Bel: 06222360999 of mail info@paardeninzicht.nl

Zit jij of je leiderschap in een rollercoaster? Lees er meer over in de blog: Leiderschap in een Rollercoaster

In mijn praktijk van PaardenInzicht Coaching en Training met Paarden is de ervaring dat non verbale communicatie en het effect daarvan steevast worden onderschat, ongeacht welk belang of percentage een deelnemer daar aan hangt. Weten hoe je hier met paardencoaching aan werkt? Lees dan de blog: paardencoaching

Hoe kun je je team meenemen in je missie? Lees de blog: https://paardeninzicht.nl/zo-neem-je-je-team-voortaan-mee-in-je-missie/
Werken aan: communicatie, samenwerking of leiderschap? Bel PaardenInzicht 0622360999 of mail info@paardeninzicht.nl

Aanspreken lastig? Doe er wat aan, lees er alles over in de blog: https://paardeninzicht.nl/aanspreken-hoe-doe-je-dat/

#paardencoaching #leiderschap #leren #samenwerking #communicatie #aanspreken #aangesprokenworden #aansprekenhoedoejedat

COACHLOCATIES DOOR HEEL NEDERLAND BESCHIKBAAR, DEZE WORDEN GEREGELD OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID EN IN COMBINATIE MET WENSEN, HET PROGRAMMA EN BUDGET VAN DE OPDRACHTGEVER. LAAT HET WETEN naar welke regio / stad uw voorkeur uitgaat, STUUR daarvoor EEN MAILTJE OF BEL: 06-22360999 (+31(0)622360999). 

Internationaal? Buiten Nederland en zelfs buiten Europa? Geen probleem -laat het weten– PaardenInzicht werkt over heel de wereld, zo lang er maar paarden en een coachlocatie in de buurt zijn!

Link naar de zakelijke tarieven Nederland

Over PaardenInzicht in de pers bij WIJLIMBURGhttps://www.wijlimburg.nl/nieuws-overzicht/limburg-leads-het-paard-als-managerstrainer/

Blog Media Mirror: Conclusie: PaardenInzicht is dé partner op het gebied van management training en coaching

Link naar contactformulier

Aanspreken is een belangrijk onderdeel van leiderschap, het is ook een beladen onderdeel want over hoe je iemand het beste kunt aanspreken zijn heel wat theorieën. #paardencoaching #leiderschap #leren #samenwerking #communicatie #aanspreken #aangesprokenworden #aansprekenhoedoejedat #paardeninzicht

Internationaal? Buiten Nederland en zelfs buiten Europa? Geen probleem -laat het weten– PaardenInzicht werkt over heel de wereld, zo lang er maar paarden en een coachlocatie in de buurt zijn!

Link naar de zakelijke tarieven Nederland

Link naar contactformulier

Geen reactie's

Geef een reactie