COVID-19 Staat je leiderschap AAN of UIT? - PaardenInzicht
290077
post-template-default,single,single-post,postid-290077,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

COVID-19 Staat je leiderschap AAN of UIT?

COVID-19 Staat je leiderschap AAN of UIT?

Deze blog als PDF downloaden? Klik hier: Covid-19 Staat je leiderschap aan of uit?  

In deze blog aandacht voor je leiderschap waarbij de vraag is of het in deze COVID-19 tijd AAN of UIT staat. Weet je niet zeker of je leiderschap AAN of UIT staat? Dan kun je gebruik maken de tips om dit zelf te bepalen. Lukt dat niet helemaal, of helemaal niet? Maak dan gebruik van een van de twee manieren die daarna worden besproken. Waarbij het zo is dat beide manieren, te weten: paardencoaching en het doen van een assessment, je helpen te bepalen of je leiderschap AAN of UIT staat en je tevens helpen vast te stellen wat om aandacht en/of verbetering vraagt.

Samenvattend heb je aan het einde van deze blog tips en ideeën om je leiderschap nog meer  AAN te zetten. En blijkt dat je leiderschap UIT staat? Dan heb je ook volop tips die je op weg helpen je UITstaande leiderschap weer AAN te zetten.

Staat je leiderschap AAN in deze crisistijd?

Ben je actief bezig met omdenken, aanpassen en het implementeren van de 1,5 meter samenwerking? Lukt het goed om aan te spreken op de social distancing? En kun je daarbij jezelf zijn en een verschil maken en ondertussen effectief invulling geven aan alle gestelde doelen?

Dan is mijn vraag aan jou:

Weet je waarom je leiderschap AAN staat? Kun je een paar succesfactoren benoemen in hetgeen je doet in je communicatie en leiderschap? Wat maakt het verschil? En wat wil je nog beter doen?

TIP 1: schrijf de antwoorden op deze vragen voor jezelf op, dan weet je waarom je AAN staat! En tevens kun je dan bekijken waar je nog mee aan de slag wilt en daar bijvoorbeeld een boek over lezen, klankborden of mee aan de slag gaan bij PaardenInzicht (eerste gesprek gratis, er is opstart korting en er is nog een top-tip om de kosten te drukken – die ik online niet verklap).
TIP 2: geen idee waarom je AAN staat? Dan is het doen van een assessment het overwegen waard, op die manier kom je er snel achter wat je sterke kanten zijn en weet je dus snel waarom je AAN staat en wat je eventueel beter kunt doen. PaardenInzicht werkt samen met experts op het gebied van assessments, neem contact op voor de mogelijkheden – en lees deze blog verder om meer te weten te komen over een vijftal veel gebruikte assessments.

Of heb je het gevoel dat je leiderschap UIT staat?

Staat je leiderschap UIT en lukt het je niet effectief invulling te geven aan de 1,5 meter samenwerking? Is de 1,5 meter communicatie ‘rampzalig’ en heb je het idee dat 1,5 meter leiderschap een utopie is, zeker omdat je ook nog steeds van huis uit moet werken?

Dan is mijn vraag aan jou:

Weet je waarom je leiderschap UIT staat? Kun je een paar factoren noemen die je communicatie en leiderschap negatief beïnvloedden? Weet je hoe je deze om moet buigen naar een positieve bijdrage? En wat zou je dan als eerste willen verbeteren?

TIP 1: schrijf de antwoorden op deze vragen voor jezelf op, dan weet je waarom je UIT staat! En tevens kun je dan bekijken waar je mee aan de slag wilt en daar bijvoorbeeld een boek over lezen, klankborden of mee aan de slag gaan bij PaardenInzicht (eerste gesprek gratis, er is opstart korting en er is nog een top-tip om de kosten te drukken – die ik online niet verklap).
TIP 2: en lukt het je niet om er achter te komen waarom je UIT staat? Ga dan aan de slag bij PaardenInzicht, waarbij je dan bijvoorbeeld coaching en training met de paarden volgt in combinatie met een assessment waarvoor PaardenInzicht samenwerkt met experts op het gebied van assessments. Neem contact op voor de mogelijkheden (eerste gesprek gratis, er is opstart korting en er is nog een top-tip om de kosten te drukken – die ik online niet verklap). En lees deze blog verder om meer te weten te komen over een vijftal veel gebruikte assessments.

Weet je niet of je leiderschap AAN of UIT staat?

Dan is het aan te raden hiernaar te kijken met natuurlijk als doel erachter te komen of je AAN staat of om te ontdekken wat je moet doen om juist in deze nieuwe anderhalve-meter-tijd en tevens crisistijd, weer effectief te kunnen zijn in je communicatie, samenwerking en leiderschap.

Hoe kom je hierachter?

Door een doel te stellen, een plan te maken en dat succesvol uit te voeren.

Doel: bepalen of je leiderschap AAN of UIT staat en eventuele verbeterpunten vaststellen.

Werken aan: communicatie, samenwerking of leiderschap? Bel PaardenInzicht 0622360999 of mail info@paardeninzicht.nl

Plan: bepalen hoe het er voorstaat door middel van paardencoaching en/of een assessment, naar aanleiding daarvan bepalen waar je aan wilt werken en dit vervolgens met behulp van PaardenInzicht omzetten in actie en succes.

Direct aan de slag?

Bel Margreet op 0622360999 of mail naar info@paardeninzicht.nl

Meer lezen over paardencoaching en assessments? Lees dan door!

Als eerste gaan we in op hoe paardencoaching werkt en wordt duidelijk hoe je er daarmee direct achter komt of je leiderschap AAN of UIT staat en wat je aandachtspunten daarbij zijn. Daarna wordt tot slot van deze blog een vijftal assessments besproken waarmee je eveneens kunt ontdekken of je leiderschap AAN of UIT staat en wat je aandachtspunten daarbij zijn. Waar de keuze dan op valt? Dat is afhankelijk van een aantal factoren. Wil je overleg hierover? Neem dan contact op en bel Margreet tel.: 0622360999 of mail naar info@paardeninzicht.nl

Hoe werkt paardencoaching?

Paarden overleven zonder praten en gebruiken daarvoor non verbale communicatie. Dit is communicatie die zij nodig hebben om te overleven, iets wat paarden al 55 miljoen jaar succesvol doen, en is er op ingericht dat paarden snel gevaar detecteren. Een paard communiceert door middel van lichaam, houding, zien, horen, reuk en voelen.

Zodra een deelnemer in de omgeving van het paard komt, wordt deze deelnemer ‘bekeken’. Onder andere: houding, manier van bewegen, intonatie en de (onbewuste) energie van de mens, gebruiken paarden bij het ‘scannen op veiligheid’. Op wat een paard ‘scant’ bij iemand volgt een reactie, dit wordt spiegelen genoemd. Deze reactie is heel duidelijk en aanschouwelijk: tijdens paardencoaching laat een 550 kg paard, in het hier en nu zien en ervaren hoe je leiding geeft, communiceert en samenwerkt.

Daarnaast krijgt een paard voortdurend biofeedback van deelnemers. Ben je bijvoorbeeld bang, en moet je zweten van angst? En doe jij ‘aan de buitenkant’ alsof er niets aan de hand is, het paard ruikt dit (net zoals honden) en reageert hierop, waarmee het ook voor jouzelf zichtbaar wordt. Oftewel zoals HR specialist Ruud Metsemakers van Watch-HRM treffend verwoordde: Het paard laat met chirurgische precisie zien waar het bij iedereen om gaat.

Meer over paardencoaching en de resultaten kun je lezen in mijn eerdere blog waar bovenstaande, op een enkele aanpassing na, uit geciteerd is: https://paardeninzicht.nl/blog-paardencoaching/

2. Door het doen van een Assessment

We vervolgen met de assessments. PaardenInzicht werkt samen met experts op het gebied van assessments en er zijn te kust en te keur aan assessments om uit te kiezen als het bijvoorbeeld gaat om erachter te komen of je leiderschap AAN of UIT staat en die je daarbij tevens inzicht geven in samenwerking, communicatie en leiderschap. Dit zijn er echter veel te veel om hier te bespreken, onderstaand is dan ook een vijftal assessments op hoofdlijnen een rijtje gezet: Big Five, Disc profiles, Insights Discovery, MBTI en PCM, waarbij het zo is dat deze vijf allemaal wereldwijd ingezet worden en daardoor veelvuldig beproefd zijn.

Big Five: vijf persoonlijkheidsdimensies geven inzicht in gedrag, reacties en ontwikkelpunten

 • Big Five staat voor Inzicht krijgen in iemands persoonlijkheid[1], waarbij persoonlijkheid in termen of factoren wordt uitgedrukt. De basis voor Big Five assessments is door de Oude Grieken gelegd in de vorm van Hippocrates Temperamentenleer[2].
 • Big Five is gebaseerd op jarenlang en wereldwijd onderzoek, waarbij opvalt dat de wetenschappelijke wereld het grotendeels eens is over de inhoud van de vijf factoren: 1. consciëntieusheid, 2. altruïsme, 3. extraversie, 4. openheid en 5. Neuroticisme[3].
 • Big Five ondersteunt bij het bepalen welke functie het beste bij iemand past doordat een deelnemer inzicht krijgt in de mate waarin de vijf persoonlijkheidsdimensies aanwezig zijn. Hierdoor ontstaat ook inzicht in hoe je reageert in verschillende situaties van waaruit je aandachtspunten kunt bepalen met betrekking tot communicatie, samenwerking en leiderschap.

DISC profiles: gedrag inzichtelijk, bespreekbaar en ‘handelbaar’ maken

 • DISC profiles[4] is een veel toegepast instrument dat gebaseerd is op het werk van William Moulton Marston[5]. Marston keek naar gedrag dat direct zichtbaar en meetbaar is, waarbij hij zich onder andere richtte op:
 • het op praktische wijze uitleggen van gedrag,
 • het managen van verwachtingen en
 • het managen van relaties.[6] 
 • Marston was veelzijdig, hij was advocaat en psycholoog, schrijver (van zelfhulpboeken tot stripboeken) en ontwikkelde de leugendetector. Ook heeft hij met betrekking tot bewustzijn, kleuren, primaire emoties en lichamelijke symptomen[7], in zijn tijd (9 mei 1893 – 2 mei 1947), een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het vakgebied van de psychologie.
 • Het was echter Walter Clarke die op basis van Marstons werk in 1956 een eerste DISC-assessment ontwikkelde, daarna volgden anderen die voor aanvulling en verdere ontwikkeling zorgden.[8]
 • Toepassingsmogelijkheden, uitleg en gebruik zijn gebaseerd op de vier basisgedragsstijlen van DISC: Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus. [9]
 • Aan de hand van je antwoorden wordt jouw persoonlijke combinatie van deze vier gedragsstijlen zichtbaar in het zogenoemde profiel dat een coach met je bespreekt en aan de hand waarvan je aandachtspunten met betrekking tot communicatie, samenwerking en leiderschap kunt bepalen.

Insights Discovery: effectiever (communiceren, besluiten en samenwerken) door inzicht in eigen gedrag

 • Insights Discovery werd begin jaren negentig van de vorige eeuw door Andrew en Andy Lothian ontwikkeld en is gebaseerd op het werk van Carl Gustav Jung[10].
 • Insights Discovery ondersteunt bij het inzichtelijk maken van iemands gedrag en helpt bij het verbeteren van onder andere communicatie en besluitvorming[11].
 • Door middel van een analyse van de persoonlijke voorkeuren wordt een Discovery Personal Profile[12] vastgesteld met daarin:
 • ieders persoonlijke unieke kleurenmix van geel, blauw, groen en rood,
 • een weergave van bijvoorbeeld sterke en minder sterke punten, de communicatiestijl, wijze van probleem oplossen en waarde voor het team.
 • Insights Discovery kan inzicht opleveren dat je een veelheid aan handvatten biedt bij onder andere het bepalen van aandachtspunten met betrekking tot communicatie, samenwerking en leiderschap.

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI): persoonlijkheidstypering geeft inzicht en ontwikkelpunten

 • De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is ontwikkeld door Katharine Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Meyers en gebaseerd op de type indicator theorie van Carl Jung[13]. Het betreft hier zoals in Groot Psychologisch Modellenboek kernachtig is verwoord: een persoonlijkheidstypering gebaseerd op aangeboren persoonlijke voorkeuren.[14]
 • Samengevat is de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) een systematiek om de verschillen in persoonlijkheid van mensen te classificeren[15]. Classificatie wordt gedaan door het combineren van vier typeringen: 1. extraversion versus introversion (gerichtheid op omgeving), 2. Sensing versus intuition (wijze van waarneming), 3. Thinking versus feeling (wijze van beslissen) en 4. Judging versus perceiving (wijze van werken).
 • Door het combineren van de vier typeringen omvat MBTI in totaal 16 persoonlijkheidstypen die zowel individueel als met betrekking tot teamsamenwerking, inzicht geven waarmee persoonlijke en leiderschapsontwikkelpunten kunnen worden vastgesteld[16] en tevens benut kan worden bij het bepalen van aandachtspunten met betrekking tot communicatie, samenwerking en leiderschap.

Process Communication Model (PCM): inzicht in persoonlijkheidstypen maakt afstemmen van de eigen communicatiestijl makkelijker.[17]

 • PCM staat voor het Process Communication Model (PCM). Het Process Communication Model® is ontwikkeld door de Amerikaanse klinisch psycholoog Dr. Taibi Kahler (1943). Hij ontdekte voorspelbare en meetbare patronen in de interactie tussen mensen, zowel positieve als negatieve. Ook ontdekte hij de relatie tussen deze communicatiepatronen en negatief stressgedrag.[18]
 • PCM wordt gebruikt om jezelf en anderen beter te leren begrijpen en vandaar uit effectiever te communiceren, PCM-trainer Hetty Jansen[19] geeft daarbij aan: Het werkt praktisch en voorspelbaar bij twee belangrijke factoren in leiderschap en samenwerking: communicatie en motivatie.[20]
 • PCM gaat hierbij uit van een zestal persoonlijkheidstypen: de harmoniser, de gestructureerde denker, de doorzetter, de dromer, de promotor en de rebel. [21]
 • De mate waarin de zes persoonlijkheidstypen aanwezig zijn, geven inzicht in eigen gedrag, wijze van handelen en manier van reageren op andere persoonlijkheidstypen. Kennis hierover en inzicht in je eigen persoonlijkheidstype is van nut is bij alle communicatie, het verbeteren van samenwerkingen, vergroten van onderling begrip en bij het opbouwen van vertrouwen.
 • Concluderend biedt de uitslag van een PCM-assessment heel wat mogelijkheden inclusief een mooie mogelijkheid om van aandachtspunten met betrekking tot communicatie, samenwerking en leiderschap.

Tot besluit van dit overzicht nog een viertal opmerkingen:

 • Ten eerste is dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld, zie je een onvolkomenheid of mist er iets in de tekst: laat het weten via info@paardeninzicht.nl
 • Ten tweede is dit overzicht opgesteld zonder af te willen doen aan de bruikbaarheid en kwaliteit van alle niet vermelde assessments.
 • Ten derde is het zo dat er ook varianten van deze vijf zijn, die eveneens uitstekend geschikt zijn om inzicht te krijgen, voor welke je kiest hangt af van de vereisten, omstandigheden, persoonlijke voorkeur etc.
 • Ten vierde heb ik me bij het samenstellen gebaseerd op diverse bronnen. Bij het bestuderen bleken deze op hoofdlijnen overeen te komen er waren echter ook nogal wat nuanceverschillen te ontdekken waardoor interpretatie en uitleg kunnen verschillen.

Meer weten? Is je leiderschap AAN en wil je nog meer of beter? Of is je leiderschap UIT en moet het zo snel mogelijk aangezet worden? NEEM CONTACT OP!! Bel 0622360999 of mail naar info@paardeninzicht.nl

En natuurlijk, heb je vragen, opmerkingen of aanvullingen? Laat het me weten! Bel 0622360999 of mail naar info@paardeninzicht.nl en natuurlijk kun je ook een persoonlijk bericht via LI, FB of Instagram sturen.

Vlodrop, 20 mei 2020

©2020 PaardenInzicht Coaching en Training met Paarden / Margreet Noordanus

PDF met PaardenInzicht covid-19 update van 14 mei 2020 lezen en/of downloaden? Klik hier: https://paardeninzicht.nl/wp-content/uploads/2020/05/2020-PAARDENINZICHT-werkt-volgens-de-COVID-19-regels.pdf

Disclaimer – De trainingen/ coaching/ cursussen/ publicaties/ demonstraties/ clinics/ boeken/ adviezen/ informatie en overige vormen van communicatie worden door PaardenInzicht/ Margreet Noordanus en samenwerkingspartners met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gegeven/samengesteld. PaardenInzicht en/of Margreet Noordanus en samenwerkingspartners kunnen echter op generlei wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade/ gevolgen/ letsels. Deelname aan de  trainingen/ coaching/ cursussen/ demonstraties/ clinics zowel online als ofline is derhalve geheel voor eigen rekening en risico van de deelnemers/ lezers/ gebruikers. En ook het gebruik van mondelinge/schriftelijke adviezen en informatie uit publicaties/ boeken/ brieven/ internet/ emails/ world wide web en alle overige communicaties zowel mondeling als schriftelijk in welke vorm dan ook, is geheel voor eigen rekening en risico van de deelnemers/ lezers/ gebruikers.

[1] Citaat blz. 167 Groot Psychologisch Modellenboek, Tweede herziene en uitgebreide editie, 65 modellen voor ontplooiing van jezelf en anderen, Anton van der Horst, Marcel Wanrooy, Hanno Meyer, Alec Serlie e.a. Van Duuren Management, ISBN 9789089652799.

[2] https://nl.wikipedia.org/wiki/Big_Five_(persoonlijkheidsdimensies)

[3] Bronnen, citaten en meer uitleg v.a. blz. 167 in Groot Psychologisch Modellenboek en ook op: https://www.depsycholoog.nl/karaktereigenschappen/ oven meer over Big Five, zie bijvoorbeeld:

[4] Meer uitleg zie: http://www.q4profiles.com/index.php?page=personal-style-analysis en voor DISC tests en uitleg hierover kun je bijvoorbeeld bij WatchHRM (zie: http://watch-hrm.nl/) terecht, daarnaast zijn er heel veel andere aanbieders. Google bijvoorbeeld op ‘disc assessment’ of op ‘disc test’ dan vind je een scala aan mogelijkheden en zelfs een mogelijkheid een snelle gratis test te doen, zie: https://www.123test.nl/disc-test/

[5] William Marston (9 mei 1893 – 2 mei 1947) zie: https://www.discprofile.com/what-is-disc/william-marston/

[6] Gebaseerd op: https://www.discprofile.com/what-is-disc/history-of-disc/  

[7] Citaat uit het Engels vertaald, zie: https://www.discprofile.com/what-is-disc/william-marston/

[8] https://en.wikipedia.org/wiki/DISC_assessment

[9] Zie de eerder vermelde bronnen en bijvoorbeeld ook: https://www.123test.nl/disc-test/

[10] Bron: http://www.moniquedeboer.nl/insights.html

[11] Bron en meer uitleg, zie: https://www.insights.com/

[12] Zie o.a.: https://www.insights.com/products/insights-discovery/

[13] Zie: http://www.myersbriggs.org/ en https://en.wikipedia.org/wiki/Personality_type en ook: https://en.wikipedia.org/wiki/Myers%E2%80%93Briggs_Type_Indicator

[14] Citaat zie: blz. 161 Groot Psychologisch Modellenboek.

[15] Citaat zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Myers-Briggs_Type_Indicator

[16] Uitleg onder andere gebaseerd op: http://key-consult.be/verklarende_begrippen/mbti_persoonlijksheidsmodellen_persoonlijkheids_indeling/ deze pagina is echter niet meer online. Meer info o.a. op: http://www.carrieretijger.nl/functioneren/ontwikkelen/persoonlijkheidsmodellen/mbti en verder is e.e.a. na te lezen vanaf blz. 167 van het Groot Psychologisch Modellenboek.

[17] Gebaseerd op: https://processcommunication.nl/process-communication

[18] Citaat zie: https://processcommunication.nl/process-communication en zie https://processcommunication.nl/process-communication/het-process-communication-model%C2%AE

[19] Meer over Hetty Jansen en PCM op: http://www.hjtc.nl/Home.html

[20] Citaten afkomstig uit de info voor de workshop PCM op 28 april 2018, ”Van ‘energydrain’ naar ‘baterycharge’ is een bewuste keuze vanuit kennis en inzichten” van Hetty Janssen die PCM-trainer, stressconsultant, coach en lichaamsgericht therapeut is.

[21] Bron is de informatie voor een workshop van 28 april 2018 (PCM HJTC 2017). Op https://processcommunication.nl/process-communication is meer over deze 6 persoonlijkheidstypen te lezen.  

PaardenInzicht helpt jou en je team tijdens en na de corona-crisis snel op weg naar succesvolle en plezierige samenwerking en betere communicatie. Bel: 06222360999 of mail info@paardeninzicht.nl

Richt je op de toekomst! Ga NU aan de slag met je leiderschap! Bel: 06222360999 of mail info@paardeninzicht.nl

Power Aanspreken! Empower jezelf en je team om ook na corona elkaar op een constructieve manier aan te spreken, ook op de 1,5 meter regels!

Power Aanspreken! Empower jezelf en je team om ook na corona elkaar op een constructieve manier aan te spreken, ook op de 1,5 meter regels! Is Aanspreken lastig? Doe er wat aan, lees er alles over in de blog: https://paardeninzicht.nl/aanspreken-hoe-doe-je-dat/

©2020 Margreet Noordanus / PaardenInzicht

Hoe kun je je team voortaan wel meenemen in je missie? Lees de blog: https://paardeninzicht.nl/zo-neem-je-je-team-voortaan-mee-in-je-missie/

#paardencoaching #leiderschap #leren #samenwerking #communicatie #aanspreken #aangesprokenworden #aansprekenhoedoejedat

Coachlocaties door heel Nederland beschikbaar, deze worden geregeld op basis van beschikbaarheid en in combinatie met wensen, het programma en budget van de opdrachtgever. Onderstaand een overzicht, en staat uw regio er niet bij? Laat het weten: stuur een mailtje of bel: 06-22360999 (+31(0)622360999).

Internationaal? Buiten Nederland en zelfs buiten Europa? Geen probleem -laat het weten– PaardenInzicht werkt over heel de wereld, zo lang er maar paarden en een coachlocatie in de buurt zijn!

Link naar de zakelijke tarieven Nederland

Over PaardenInzicht in de pers bij WIJLIMBURG: https://www.wijlimburg.nl/nieuws-overzicht/limburg-leads-het-paard-als-managerstrainer/

Blog Media Mirror: Conclusie: PaardenInzicht is dé partner op het gebied van management training en coaching

Link naar contactformulier

Geen reactie's

Geef een reactie