Blog: Coachend leidinggeven - PaardenInzicht
16047
post-template-default,single,single-post,postid-16047,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Coachend leidinggeven

coachend leidinggeven

Coachend leidinggeven

De term coachend leidinggeven is helemaal ‘in’, je komt de term overal tegen: op het werk, online, in de management literatuur, in blogs en coachprogramma’s. Deze aandacht is het gevolg van het positieve effect dat coachend leidinggeven kan hebben. In deze blog licht ik coachend leidinggeven toe aan de hand van de volgende onderwerpen:

 • Wat is coachend leidinggeven
 • Wat is het nut van coachend leidinggeven
 • Voor wie is coachend leidinggeven
 • Voor wie is coachend leidinggeven niet
 • Ontwikkel coachend leidinggeven met de hulp van paardencoaching
 • Voorbeelden
 • Hoe werk je hiermee verder
 • Conclusie
 • Ervaringen
 • Zelf aan de slag
coachend leidinggeven

Wat is coachend leidinggeven?

Op www.managementsite.nl kunnen we in de kennisbank bij coaching lezen dat de definitie als volgt geformuleerd is:

De kern is dat je mensen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid voor hun gedrag en op de effecten van hun houding en manier van communiceren. Dat is iets anders dan beschuldigen, de wacht aanzeggen, onder handen nemen, verwijten, meer gaan controleren of bekritiseren (bron: managementsite.nl).

Met dit citaat wordt wat mij betreft, meteen de kern geraakt: coachend leidinggeven richt zich op het bewustmaken van gedrag, houding, manier van communiceren en iemands persoonlijke verantwoordelijkheid daarvoor. Echter: dit wordt niet gedaan door een externe coach, maar door de leidinggevende zelf.

Wat is het nut van coachend leidinggeven?

Wordt coachend leidinggeven toegepast/ingezet, dan kan het effect heel positief zijn en bijdragen aan o.a. een betere sfeer, cultuurverandering en aan de (persoonlijke) ontwikkeling van medewerkers. Waarmee de team samenwerking positief kan veranderen, waardoor plezieriger, effectiever en efficiënter kan worden gewerkt. Blijft het daar bij? Nee, andere voordelen kunnen zijn dat: het team zelfstandig problemen gaat oppakken en oplossen en zekerheid en veiligheid gaat bieden aan teamleden, leidinggevende en klanten.

Wat dit in financiële zin uiteindelijk oplevert zou je in kaart moeten brengen, waarbij dan trouwens ook de indirecte opbrengsten moeten worden geteld van bijvoorbeeld: minder stress, minder stress gerelateerde uitval etc. Bedenk daarbij dat in 2013 de kosten van een hoger opgeleide medewerker die met een burnout uitvalt, op zo’n Euro 42.000 euro op jaarbasis geschat werden (hrzone.nl, 2013)!

Voor wie is coachend leidinggeven?

Coachend leidinggeven vraagt om persoonlijke en professionele ontwikkeling van deelnemers. Gezien het voorgaande beschouw ik dit niet als iets wat ‘je zomaar gaat doen’. Coachend leidinggeven is wat mij betreft dan ook voor:

 • de leider of leidinggevende die bereid is te werken aan zijn/haar leidinggevende en coachende vaardigheden en
 • tevens bereid is, het niet bij woorden te laten maar hier in de praktijk daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.

Voor wie is coachend leidinggeven niet?

Het kan zijn dat de cultuur of structuur van een bedrijf het voor jou moeilijk maakt het coachend leidinggeven daadwerkelijk effectief in te zetten, bijvoorbeeld omdat je afgerekend wordt aantal declarabele uren of omdat er je aan het einde van het jaar slechts beoordeelt wordt op het al dan niet gehaalde budget. Op de vraag of je wel of niet voor een dergelijk bedrijf wilt werken, gaan we in deze blog niet in. Maar, in een dergelijk geval is het, wellicht het overwegen waard om leidinggeven en coaching uit elkaar te houden. En bijvoorbeeld een externe coach in te zetten voor de coaching van medewerkers en teams.

Verder is het nodig dat coachend leidinggeven je aanspreekt, en dat je ‘er wat mee hebt’. Het werken en ontwikkelen van iets wat je niet als handig of nuttig ziet, is tenslotte vaak gedoemd te mislukken. In dat geval loont het waarschijnlijk veel meer de moeite om te onderzoeken welke wijze van leidinggeven, wel bij jou past en vervolgens hiermee aan de slag te gaan.

Ontwikkel coachend leidinggeven met de hulp van paardencoaching

Paardencoaching is een unieke aanpak om te werken aan het coachend leidinggeven. Een paard laat zonder woorden, op duidelijke en aanvaardbare wijze zien hoe het er voor staat met iemands leidinggeven, bijvoorbeeld als het gaat om:

 • Ben je duidelijk?
 • Ben je gericht op resultaat en ‘vergeet je de weg er heen’?
 • Ben je naar binnen gericht, naar buiten gericht of beiden?
 • Communicatie?
 • Heb je een plan?
 • Heb je overzicht
 • Hou je rekening met de eigenheid en competenties van het paard en zet je die in?
 • Kijk je naar de mogelijkheden die het paard biedt?
 • Kijk je naar oplossingen of blijf je hangen bij wat mis ging?
 • Kun je het laten bij ‘een beetje bijsturen’ of stuur je per stap bij?
 • Ondersteun of dwing je het paard?
 • Stel je grenzen?
 • ‘Straf’ je of ‘beloon’ je?
 • etc.

Bovenstaande punten zeggen echter niet alleen iets over het leidinggeven. Bij nadere bestudering zal opvallen dat ze ook direct en indirect inzicht geven als het gaat om coachvaardigheden. Zodoende krijg je door samen met een paard gericht oefeningen te doen inzicht, waarmee je direct aan de slag kunt. Dit omdat de feiten je worden verteld door een paard. Waarbij je niet moet vergeten dat paarden altijd de waarheid spreken. Oftewel: waar iemand bij mensen nog kan zeggen: niks aan de hand. Gaat dit bij een paard niet lukken! Hoe dit verder in zijn werk gaat en waarom dit zo werkt, kun je lezen in de blog Paardencoaching.

Voorbeelden

Deelnemers gaven voorbeelden van inzichten die paardencoaching geeft, onder andere:

 • Dat je niet moet invullen.
 • Observeer, geef het de tijd en check het na.
 • Ga er niet van uit dat dat mensen hetzelfde denken als jij denkt.

En dit zijn slechts een paar van de inzichten waarmee een coachend leider vervolgens zijn/haar ontwikkelpunten kan vaststellen!

Hoe werk je hiermee verder?

Met de inzichten worden eerst aandachtpunten en ontwikkelpunten vastgesteld. Hieraan wordt gericht verder gewerkt. Dit verder werken wordt gedaan door samen met het paard gericht oefeningen uit te voeren. Aan de hand van evaringsgerichte leermomenten wordt ontdekt wat succesvol toepasbaar is. Waarna de succestoepassing direct in de praktijk kan worden ingezet.

Conclusie

Paardencoaching is een effectieve ervaringsgerichte manier van coachen, die je ondersteunt bij:

 • Inzicht krijgen in leidinggevende vaardigheden.
 • Inzicht krijgen in coachende vaardigheden.
 • Het bepalen van de aandachtspunten en het verder ontwikkelen en verbeteren daarvan.

Reacties

 • Het is prachtig om te ervaren hoe een paard reageert op wat je bewust of onbewust uitstraalt.
 • Waar veel gesprek voerende coaches een hele tijd voor nodig hebben ……. de paarden houden je direct en ongenuanceerd een spiegel voor. En reageren direct als de situatie verandert, in mijn geval ten goede keert. Deze aanzet was en is voor mij van onschatbare waarde gebleken.
 • Zonder teveel uit te weiden over mijn persoonlijke vraagstukken kan ik met volle 100% overtuiging de waarde van paardencoaching onderschrijven.

Zelf aan de slag

 • Ervaren hoe het er voor staat met jouw coachend leidinggeven?
 • Vervolgens leren hoe je dit effectiever kunt doen?
 • Samen met een paard oefenen en direct toepasbare succesoplossingen te ontdekken?

Ga dan direct aan de slag met het ontwikkelen en effectief maken van jouw coachend leidinggeven! Neem voor een afspraak of meer informatie contact op: bel 0622360999 of mail naar info@paardeninzicht.nl
©PaardenInzicht/Margreet Noordanus – 2017

Geen reactie's

Geef een reactie