Blog team coaching: ze vechten elkaar de tent uit
16108
post-template-default,single,single-post,postid-16108,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive
 

Team coaching

team coaching

Team coaching

Kort en bondig kreeg ik van de teamcoach te horen: ‘Margreet, ze vechten elkaar de tent uit!’

Daarna volgde nog wat meer informatie waarmee dit alleen maar bevestigd werd. Of ik ‘even wilde kijken’. Nou ja, ik kijk niet, ik zorg ervoor dat een team samen met een paard aan de slag gaat. De interactie met een coachpaard zorgt bij een team voor inzicht. Mijn rol in dit geval: uitleggen waarom paarden zulke goede coaches zijn, de veiligheid van mensen en paarden bewaken, vragen beantwoorden en vragen stellen. De teamcoach was aanwezig, en zou het team aan de hand van de verkregen inzichten verder coachen*.

In deze blog komen achtereen volgens aan bod: Probleem – issues van het team, Insteek workshop, Aan de slag in de bak met het paard, Succes: het team vindt de harmonie terug!, Knuffelend de bak uit, Harmonieuze toekomst, Opbrengst voor het bedrijf, De Return On Investment (ROI)!, Conclusie en Help je team vooruit! **

team coaching

Probleem – issues van het team

De problemen in het team waren behoorlijk: geen vertrouwen in elkaar, niet luisteren, niet communiceren, elkaar tegenwerken en roddelen. Daarbij werd door de jongere medewerkers, één van de oudgedienden ‘uitgekotst’.

Insteek workshop

Insteek was om zowel persoonlijke als team inzichten te geven, waarmee verder gewerkt kon worden door de eigen teamcoach. Concreet werd ingestoken op:

Persoonlijk

 • persoonlijke inzichten,
 • wat leer je van het paard,
 • aandachtspunten waar je mee aan de slag wilt.

Team

 • wat heb je nodig voor een goede samenwerking,
 • wat leert het paard mij over onze samenwerking,
 • aan welk aandachtspunt wil je, samen met je collega’s werken.

Aan de slag in de bak met het paard

Na de uitleg met betrekking tot het hoe en waarom van de paardencoaching ging het team de bak in. Dit uit 5 deelnemers bestaande team begon met het kennismaken met het coachpaard. Tijdens deze oefening kom je in contact met het coachpaard, ervaar je wat het is om er naast te staan en mag je, als je dat wilt een rondje met het coachpaard lopen. Extra inzicht gaf de aan dit onderdeel gekoppelde de vraag ‘Wat heb je nodig voor een goede samenwerking?’

Een oefening die de mededeelnemers en de coach heel veel inzicht verschafte, onder andere over:

 • Wie heeft meteen contact met het coachpaard?
 • Wie is meteen verbonden met het coachpaard?
 • Wie is toch, bij nader inzien, bang?
 • Wie gaat als eerste
 • Wie lukt het wel en wie lukt het niet om een rondje te lopen met het paard?
 • En als het lukt om met het paard te lopen: wie van de twee bepaalt dan het tempo en de route?
 • Wie vraagt om hulp?
 • etc.

Stuk voor stuk gaven de deelnemers de voor hen belangrijke punten bij het samenwerken aan. Waarbij opviel dat iedereen meer dan één punt noemde. Verder was bijzonder was dat er overlap in deze punten was, en dat de teamleden allemaal ook de punten van de anderen als belangrijk voor henzelf ervoeren.

Het zien dat de andere teamleden het ook spannend vonden, het horen van vragen en antwoorden, het voelen van de zenuwen van een ander, de behoefte iemand te helpen, de verschillende rondjes die werden gelopen, en vooral de manier van contact maken met het paard, gaven stof tot nadenken en verschaften inzicht. Zo ook het niet met het coachpaard van de plek kunnen komen van één van de deelnemers: dit ‘jonkie’ had namelijk ervaring met paarden en werd vooraf door de rest van het team beschouwd als degene ‘die dat wel even ging doen’.

Succes: het team vindt de harmonie terug!

Na de welverdiende pauze werd er verder gewerkt aan verder inzicht. Nu ging het niet alleen om persoonlijk maar ook om teaminzicht en teamsamenwerking. Het team kreeg de opdracht zich te splitsen, en beide groepen kregen als opdracht: ‘Bouw een oefening die staat voor optimale teamsamenwerking, die samen met het coachpaard uitgevoerd kan worden.’

Het is altijd weer bijzonder is wat er dan ‘gebouwd’ word: waar de ene oefening niet bont genoeg kan zijn, is de andere oefening vaak van bedrieglijke eenvoud. Ook nu was dit het geval! Toen de oefeningen klaar waren, moesten de bouwers deze uitleggen. Vervolgens moesten beide oefening gezamenlijk (dus door het hele team van 5 deelnemers) uitgevoerd worden.

Dit veroorzaakte verwarring en onbegrip bij het team. Toch wilden ze van start gaan. Gevolg? Een totale stilstand van het paard. Overduidelijk was niet duidelijk wie, wat en hoe ging doen. Tot?

Tot de ‘uitgekotste’ oudgediende heel rustig ‘de leiding’ nam en aangaf: ‘Kijk eens naar het paard, super waakzaam, niet op zijn gemak. We moeten eerst het paard helpen, en dan doen we de oefeningen. Goed?’

Eensgezind knikte iedereen ja, en het team ging als één man aan de slag.

Er werd overlegd hoe het paard het beste geholpen kan worden te ontspannen. Nadat dit gelukt was werd de volgorde vastgesteld van de oefeningen, werd bepaald wie met het paard ging lopen en waar de overige teamleden gingen lopen. Vervolgens werd de oefening gestart: het paard wilde nu direct mee met het team en binnen de kortste keren waren beide opdrachten naar 100% tevredenheid uitgevoerd. En stond het team eendrachtig en met lachende gezichten om het coachpaard, dat een welverdiende ‘douche’ aan complimenten en knuffels kreeg.

team coaching

 Knuffelend de bak uit

Hiermee werd het gedeelte in de binnenbak afgesloten. Na zelf het team bedankt te hebben en nadat het team nogmaals het coachpaard had overladen met knuffels en bedankjes, gaf ik aan: ‘Ik ga het coachpaard nu naar de stal brengen. Bedanken jullie elkaar en komen jullie dan naar de kantine?’

“Terwijl ik met het coachpaard de binnenbak uit liep, keek ik om. Het beeld dat ik zag staat in mijn geheugen gegrift: ik zag een totaal verbouwereerde teamcoach die toe stond te kijken hoe de teamleden elkaar een groepsknuffel gaven. De vriendschap en harmonie straalden er af!”

Harmonieuze toekomst

Tijdens de nabespreking bleek dat nu harmonie de boventoon voerde. Iedereen was vol lof naar elkaar en vond het vooral heel fijn nu te weten waar ze een ander mee konden helpen en wat iedereen voor de teamsamenwerking nodig had.

De succeservaring tijdens de teamopdracht bevestigde dat ze het ‘toch wel konden’.

Individuele en teamaandachtspunten werden vlot vastgesteld. Met deze punten konden ze vooruit: een harmonieuze toekomst tegemoet. De teamcoach zou vanzelfsprekend de verdere begeleiding op zich nemen, om eventuele terugval te voorkomen. Waarbij bij de begeleiding, onder andere de gemaakte foto’s worden gebruikt die dan helpen om de momenten nog eens te zien en de deelnemers te herinneren aan zowel de oplossingen als aan de succeservaring met de harmonieuze samenwerking. *

Opbrengst voor het bedrijf

Kijk je naar de opbrengst voor het bedrijf, dan begint deze al met de teruggevonden harmonie. Iedereen weet hoe fijn het is om samen te werken met een harmonieus team, waar je van op aan kan, ongeachte of je nu leidinggevende of klant bent. Hoe beter de harmonie, hoe beter de samenwerking: hierdoor worden onder andere fouten voorkomen, wat veel kosten kan schelen!

Verder was er natuurlijk de kans dat ‘de uitgekotste’ oudgediende last zou krijgen van stress gerelateerde klachten, of een burn-out zou krijgen. Doordat de oudgediende zonder strijd en zonder ruzie, de eigen plek weer kon innemen, zijn kosten voor ziekteverzuim en vervanging voorkomen. Tevens blijft hierdoor de rest van het team veel stress bespaard!

Dit alles met dank aan de zeer bekwame teamcoach die begreep dat het voor dit team van cruciaal belang was het niet alleen bij woorden te laten! Door het (voor dat bedrijf best wel gewaagde) besluit het team actief out of the box met het coachpaard aan de slag te laten gaan, kon dit team zelf voelen en ervaren hoe zij er voorstonden en konden zij terplekke bijstellen en ervaren hoe succesvol ze kunnen samenwerken als er in harmonie en met aandacht voor de anderen wordt samengewerkt.

De Return On Investment (ROI)!

Financieel kun je aan de ROI een bedrag hangen, bijvoorbeeld een jaarsalaris van vervanging van iemand die uitvalt. Kijk je naar de persoonlijke aspecten, dan is dit moeilijker. Toch zal ik niet de enige zijn die er van overtuigd is, dat harmonie en een goed samenwerkend team een bedrijf veel opleveren!

Conclusie

Met slechts één paardencoaching kan een team dat elkaar de tent uitvecht, ontdekken dat zij in harmonie kunnen samenwerking. Dat dit een verschil van dag en nacht is voor het team en de teamleden, zal duidelijk zijn. Ik sluit deze blog dan ook af met de conclusie dat de paardencoaching een bedrijf, ook in financiële zin, veel kan opleveren.

Help je team vooruit!

Neem voor een afspraak of meer informatie contact op: bel 0622360999 of mail naar info@paardeninzicht.nl
©PaardenInzicht/Margreet Noordanus – mei 2017

PS Naderhand vroeg de coach: ‘Margreet wat heb je met het team gedaan?’ Waarop ik volgens mij heel verbaasd heb geantwoord: ‘Niks! Dat hebben het paard en het team gedaan!’

 * Bij een PaardenInzicht traject, is deze begeleiding en de verdere opvolging vanzelfsprekend in het traject inbegrepen.

** Deze blog is geschreven op basis van een casus uit mijn praktijk. Omwille van privacy worden er geen namen, bedrijfsnaam, locatie, data etc. genoemd.

*** Deze uitleg kun je lezen in de blog Paardencoaching.

Geen reactie's

Geef een reactie