PaardenInzicht Casestudy - PaardenInzicht
297900
post-template-default,single,single-post,postid-297900,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive
 

PaardenInzicht Casestudy

PaardenInzicht Casestudy

Acceptatie dat niet alles in mijn handen ligt.

In deze casestudy[1] volgen we Ben, een hartelijke en vriendelijke man van middelbare leeftijd, die altijd klaar staat voor anderen. Ook bij de multinational waar hij voor werkt als team- en projectleider, denkt hij eerst aan anderen: zijn team, de klanten en vervolgens aan de techniek, de processen, de veiligheid en het eindresultaat. Ben is perfectionistisch en kritisch, naar zichzelf en naar anderen en kan zich daarbij gedragen als een terriër: hij houdt niet op tot iets echt goed (geregeld) is.

Ik krijg de aanmelding binnen via de HR van multinational Y, reden zijn de eerdere positieve ervaringen met PaardenInzicht en de daarbij geboekte resultaten.

De HR die de keuze heeft uit een heel aantal perferred coaches, heeft deze doorverwijzing gedaan naar aanleiding van de opgedane indrukken en gesprekken met Ben, en geeft aan: Ik zou graag voor Ben een intakegesprek willen aanvragen, hij is van locatie XXX. Hij wil graag bekijken of een traject paardencoaching voor hem geschikt is om hem te helpen het werk beter los te kunnen laten. Zou jij contact met hem kunnen opnemen om een afspraak te maken aub? Zijn telefoonnummer op het werk is XXXX, emailadres heb je al omdat ik hem op de kopie heb gezet.

De eerste kennismaking tussen mij en Ben verloopt hartelijk en openhartig.

Ik hoef nauwelijks uit te leggen hoe ik te werk ga en ook met betrekking tot de paardencoaching stelt Ben weinig vragen: dit ondanks dat hij erg sceptisch is. Zijn besluit om met mij en de paarden aan de slag te gaan heeft hij feitelijk voorafgaand aan het gesprek al genomen en daar komt ondanks zijn scepsis geen verandering meer in. Vandaar dat de kennismaking naadloos overgaat in de intake. Ben geeft ben aan dat voor hem de focus ligt op: meer kunnen relativeren en inzicht krijgen in mijn diepere drijfveren en het te volgen pad.

Vervolgens is Ben heel gedetailleerd met betrekking tot zijn hulpvraag en (eind)doelen/resultaten:

 • Meer kunnen relativeren en inzicht krijgen in mijn diepere drijfveren en het te volgen pad.
 • Oplossen van gevoel van onrust: gevoel van op slot zitten en slecht in mijn vel zitten, onrust, slecht slapen, niet kunnen ontspannen, obsessief gedrag. Niet erkend worden in wat ik goed doe. Hier wil ik van af.
 • Bestaat de hulpvraag uit meerdere delen, wat is dan het eerste waar je mee aan de slag zou willen gaan? Meer relativeren.
 • Wil je aangeven wat jouw einddoel is? Zicht op mijn toekomstperspectief op werkvlak.
 • Is het mogelijk je einddoel meer in detail te omschrijven? Minder gevoel om overal verantwoordelijk voor te zijn.
 • Als je aan je eindresultaat denkt, wat zou dan willen bereiken? Acceptatie dat niet alles in mijn handen ligt.

Dit is zoals Ben een en ander aangeeft. Wellicht zie je overlapping of denk je: dat komt daar en daar door. Als coach heb ik die gedachten natuurlijk ook, ik heb echter geleerd een en ander bij de deelnemer te laten, simpelweg omdat ik hier wel iets van kan vinden, maar: ik ben de deelnemer niet en sta niet in zijn/haar schoenen, dus ik weet nooit 100% zeker hoe hij/zij zich voelt/ervaart. Vandaar dat ik Ben heb gevraagd om een top 5.

Ben komt uit op de volgende top 5:

 1. Relativeren / afstand nemen
 2. Loslaten en accepteren
 3. Prettiger op werk voelen, voor zelf de omstandigheden verbeteren
 4. Zelf de leiding nemen in leven en werk, grenzen stellen en verantwoording laten waar deze hoort
 5. Eerste stappen richting diepgang en ontdekken van levensdoel/missie.

Gezien deze uitgebreide coachvraag adviseer ik het volgende traject:

 • intake op kantoor
 • intake met paard
 • 1e coaching
 • 2e coaching
 • 3e coaching
 • 4e coaching
 • voorbereiden review en bespreking review
 • terugkom coaching (APK)

Omdat de intake op kantoor direct volgde op het kennismakingsgesprek, wordt tijdens dat gesprek ook meteen de intake met het paard gepland. Deze vindt plaats op een geschikte paardencoachlocatie in de omgeving van de onderneming waar Ben voor werkt, of op een locatie die voor Ben gunstig gelegen is i.v.m. reistijden: een en ander in overleg en in dit geval viel de keuze op een zeer paardvriendelijke privé-pensionstalling die voorzien is van alle gemakken als een kantine en binnenbak en voldoende coachpaarden.

Tijdens de intake met het coachpaard bekijk ik samen met de deelnemer en het coachpaard of de eerder vastgestelde coachvraag inderdaad zijn/haar coachvraag van dat moment is. Ben geeft bij aankomst aan alle punten die hij al genoemd heeft van belang te vinden. Ik geef hem aan dat er twee zaken zijn die tijdens de voorbereidingen steeds ‘oppopten’ in mijn gedachten: werk en diepgang. En vraag Ben of het okay is om hiermee te starten. Ben is het hier mee eens en wil hier graag mee starten maar geeft ook aan geen idee te hebben wat hij hier dan mee aan moet. Hierop krijgt Ben van mij de opdracht om zowel werk als diepgang metaforisch in de paardenbak uit te beelden, elk op een plek van zijn keuze.

Ben stelt geen vragen maar legt direct legt 4 balken in een vierkant en geeft aan dat dat werk is. En 1 andere balk, die door Ben op een andere plek wordt neergelegd staat metafoor voor diepgang. Daarna vraag ik aan Ben of alles op de juiste plek ligt en als Ben hier bevestigend op heeft beantwoord, geef ik aan dat hij samen met Bella zijn coachpaard mag gaan ervaren er gebeurt als hij naar werk en diepgang gaat.

De kennismaking met Ben en Bella verloopt van beide kanten zonder aarzeling en al snel lopen ze ‘gezellig’ naar werk toe. Dan gaat Ben samen met Bella ‘in het werk staan’. Dit is voor hem niet fijn en hij ervaart het als zeer benauwend. Het lukt hem echter niet Bella ‘uit zijn werk’ te zetten. Bella blijft staan. Ben geeft aan dat dit niet goed voelt. Bella weigert uit Bens werk te stappen. Het voelt niet goed, ze moet eruit! Dan staat Ben stil, hij kijkt, haalt adem. Voel nu bewust, nog veel bewuster en heel diep. Dan kijkt hij naar mij en ik stel een vraag: zijn dit de grenzen van je werk? Ben kijkt verbaast, zwijgt, probeert dan nogmaals of hij Bella ‘er uit’ krijgt en verlegd dan zijn grenzen door de balken te verleggen en zo het vierkant (oftewel werk) aanmerkelijk te vergroten. Ben geeft aan dat het beter voelt, hij heeft nu meer ruimte en merkt dat hij meer invloed heeft. Toch voelt het voor Ben nog steeds niet 100% okay: Bella is nog steeds in zijn werk. Dit duurt tot Ben een diepe zucht slaakt, zelf uit het vierkant stapt en Bella loslaat.

Een golf van opluchting lijkt door Ben te stromen. Hij geeft aan: er uitstappen en loslaten zorgt voor opluchting, zorgt voor lucht. Ik kan eruit, kan dit zelf beslissen en kan dan zelf afstand nemen en zelf vervolgens even kalm van afstand bekijken wat ik wil gaan veranderen.

Ben beseft dat dit in de praktijk lastig is als hij denkt dat hij er niets aan kan doen, maar nu weet Ben dat hij dit zelf kan, dat hij daar niet veel voor hoeft te doen. Ook concludeert Ben dat hij totaal niet door had dat hij zelf zijn grenzen kan bepalen. Daarbij valt nog een kwartje: het stukje dat Bella niet uitstapt en eigenlijk in zijn werk staat is volgens Ben niet zijn pakkie-an, maar Bella’s pakkie-an. Ben vindt het grappig dat hij dat eigenlijk zonder probleem kon accepteren en concludeert in een adem door dat hij als hijzelf maar ruimte genoeg heeft, hij dus wel degelijk zelf kan beslissen over zijn grenzen en uitstappen, en het daarbij ook kan accepteren dat niet alles in zijn handen ligt.[2]

Vervolgens richt Ben zich op diepgang. Samen met Bella loopt hij naar diepgang. Bella snuffelt aan de balk en loopt door. Ben loopt met Bella mee zonder naar de balk te kijken en geeft aan dat het er nog niet de tijd voor is.

Ben concludeert dat de intake met Bella erg verhelderend was en besluit dat hij als eerste aan de slag wil met grenzen stellen, omdat dit onder alle andere thema’s ligt. En verder besluit hij stappen richting diepgang en ontdekken van levensdoel/missie voorlopig te parkeren, en later te bekijken of dit nog nodig is. In de daaropvolgende paardencoachings wordt aan Bens doelen gewerkt. Het traject is intensief: naast paardencoachings (waarbij hij niet alleen met Bella maar ook met andere paarden werkt), is hij ook tussendoor gericht bezig met hetgeen hij geleerd heeft en aan inzichten opdoet.

Aan het einde van het traject volgt de review. In deze review, die gezamenlijk wordt opgesteld, kijkt Ben terug op het traject, geeft aan welke stappen hij heeft gezet en welke resultaten er wel/niet geboekt zijn. Ook Bens aandachts-/verbeterpunten voor mij als coach worden besproken en verder zet ik mijn feedback voor Ben erbij. Hieronder volgt de verkorte weergave de review.

Review
September 2013  
Review je doelen stuk voor stuk:
Zijn je doelen bereikt?
Is het doel niet bereikt?Opmerkingen/aandachtspunten.
En verder:
Feedback van je coach
Feedback voor je coach
  
Meer kunnen relativeren en inzicht krijgen in mijn diepere drijfveren en het te volgen pad.Meer relativeren lukt veel en veel beter, reacties minder ‘scherp’. En Ben gaat er bewust mee om op het moment dat relativeren lastiger wordt. Neemt de leiding bij problemen en waar nodig, zoals in de projectgroep en gaat hier met aandacht en vol bewustzijn mee om, om te zorgen dat iedereen zijn/haar steentje aan het project kan bijdragen. Inzicht in diepere drijfveren en te volgen pad: gaandeweg het traject heeft Ben besloten dat dit nog niet nodig was: zijn drijfveren en passie voor het bedrijf bleken volop ‘levend’ en met betrekking tot het te volgen pad was voor hem duidelijk dat dit pad voorlopig nog niet naar een andere werkgever leidt.
Oplossen van gevoel van onrust: Gevoel van op slot zitten en slecht in mijn vel zitten, onrust, slecht slapen, niet kunnen ontspannen, obsessief gedrag. Niet erkend worden in wat ik goed doe. Hier wil ik van af.Als opgemerkt, relativeren lukt veel beter. M.b.t. onrust, op slot en slecht in vel zitten: dit hangt niet meer van anderen af, Ben heeft tijdens het traject ontdekt hoe hij dit zelf kan handelen. En werkt er met zijn (herontdekte!) vaardigheden volop aan om niet meer de controle-freak te zijn, maar los te laten en te relativeren. Voelt zich overall een stuk beter en hoopt dat er n.a.v. de a.s. wisseling van de wacht een frisse wind gaat waaien, zodat er nog meer mogelijk is!
Meer relativeren.Als al genoemd gaat het relativeren echt veel beter. Ben laat nu ook de dingen waar ze zijn/horen.
Zicht op toekomstperspectief op werkvlak.Ziet genoeg mogelijkheden bij huidige werkgever voor toekomst. Angel is er uit m.b.t. geen toekomst perspectief meer zien. Perspectief is veranderd door het hernieuwde inzicht in zijn eigen vaardigheden en een andere kijk op wat hij wel/niet kan. Bens perspectief is ook veranderd doordat hij hier hard aan gewerkt heeft. Ben voorziet dat hij bij zijn huidige werkgever nu nog een mooie groei kan doormaken, al beseft Ben terdege dat de frisse wind waar hij op hoopt, ook een ‘reorganisatie-wind’ kan zijn.
Einddoel. Minder gevoel om overal verantwoordelijk voor te zijn.Voelt zich veel beter. Laat dingen op het bordje waar ze horen. Draagt dit ook uit en geeft het aan als er dingen op zijn bordje komen die er niet horen. Doet dit direct tijdens meetings, laat dit niet hangen/zweven, waardoor er veel rust en duidelijkheid ontstaat. Blijft echter wel op positieve wijze bijdrage aan de teams/projecten d.m.v. aandacht, signaleren, activeren en van de grond trekken.
Eindresultaat. Acceptatie dat niet alles in jouw handen ligt.Op dit moment accepteert Ben goed dat niet alles in zijn handen ligt.
Intake paard: grenzen bepalen  Grenzen bepalen – gaat prima nu, al zijn de grenzen wel nog beïnvloedbaar. Ben heeft het zelf nu bewust in het vizier en kan ingrijpen. Bewaakt deze grenzen bewust en gaat er iets niet okay dan geeft hij aan: ‘Dit bevalt mij niet, omdat ………….’ Hiermee geeft hij direct aan hoe het voor hem is, waardoor men begrijpt dat het ‘serious business’ is en er beweging en oplossingen kunnen ontstaan.
Traject Review met HR / LeidinggevendeWel/niet nodig? Niet nodig.
Feedback coachBen heeft heel hard gewerkt, is bewust met zichzelf aan de slag gegaan om inzicht en vaardigheden te krijgen/herontdekken. Met het loslaten gaat het prima de stress en het obsessie-achtige gedrag zijn ‘verdwenen’. Ben is veel beter in staat zijn grenzen aan te geven en met als gevolg dat hij daarmee ook zijn collega’s extra ondersteunt. Tip voor ben is wel te waken voor terugval (in het heetst van de strijd of in waan van de dag bestaat dat gevaar nog wel). Hiervoor waken kan Ben doen door bijvoorbeeld eens in de maand met een collega, vertrouwenspersoon, zijn partner of zijn coach te reflecteren.
Paste de paardencoaching bij jou?Ja, al was Ben van tevoren wel sceptisch.
Ben je overall tevreden over de resultaten van dit traject paardencoaching.Paarden hebben veel laten zien en Ben geeft aan dat hij veel geleerd heeft.
Om de paardencoaching en de trajecten te verbeteren en te optimaliseren ontvangen wij graag je feedbackOp natuurlijke wijze. Openheid / vertrouwen. Geen oordeelsvorming door de coach, hetgeen als zeer plezierig is ervaren. Nooit het gevoel gehad dat de coach hem het wel even zou ‘vertellen’. Zelf volop de mogelijkheid gehad te ervaren. Verrassend was het voor Ben dat hij met diverse verschillende paarden mocht werken waardoor er andere dimensies zichtbaar werden.

Vraag je je nu af wat er zou zijn gebeurd als Ben dit traject niet gevolgd zou hebben?

Dat valt natuurlijk nooit met zekerheid te zeggen! Gezien de coachvraag en de resultaten kun je bijvoorbeeld concluderen dat dit traject heeft bijgedragen aan de duurzame inzetbaarheid van Ben in het bedrijf. Je kan ook concluderen dat een ander Ben heeft geholpen bij het voorkomen van stress en de nare gevolgen daarvan.

Dit traject liep in 2013, inmiddels is het 2020 en Ben werkt nog steeds voor Multinational Y, het toen herontdekte toekomstperspectief op werkvlak (een van de doelen) is er voor Ben dus nog steeds! Trek je die lijn door richting de opdrachtgever, de multinational: dan kun je nog een conclusie trekken en dat is dat dit paardencoach traject heeft zich vast en zeker terugverdiend! Dit omdat de Return On Investment (ROI) van een paardencoach traject groot is: Ben blijft enthousiast zijn beste beentje voorzetten, en daarbij: neemt iemand ontslag dan kost vervanging gemiddeld 3 jaarsalarissen en loopt ook nog eens een ‘berg’ aan kennis en kunde de deur uit die veelal moeilijk in Euro’s te becijferen is. En krijgt iemand als Ben een burn-out of komt het zo ver dat er gekozen wordt om ‘afscheid’ te nemen? Ook dan kost dit veel geld en tijd!

Waarmee ook als je net zoals Ben sceptisch bent, aan het einde van deze casestudy de overwegingen te kiezen voor een traject paardencoaching duidelijk zullen zijn!

Veel belangrijker is echter dat de dappere keuze van Ben om aan de slag te gaan en actief iets te doen aan zijn doel acceptatie dat niet alles in mijn handen ligt er toe geleid heeft dat dit doel gerealiseerd en verwezenlijkt is!

Aan de slag? Jezelf, een medewerker of je team opgeven voor net zo’n effectief paardencoachtraject? Bel me dan op: 0622360999 of mail naar info@paardeninzicht.nl

Datum: 17-06-2020

©2020 Margreet Noordanus / PaardenInzicht


[1] De casestudy is gebaseerd op een van de trajecten zoals door PaardenInzicht verzorgd. Veel van de tekst is letterlijk geciteerd uit mails en verslagen, de rest is omwille van leesbaarheid ingekort en aangepast. Omwille van privacy zijn de namen aangepast en wordt de bedrijfsnaam niet genoemd, maand en jaar zijn onveranderd.

[2] Een conclusie die op het oog wellicht kort door de bocht is: tijdens het coachen is het echter zo dat dit op dat moment door de deelnemer zo ervaren wordt. Dit vormt dan het startpunt voor een verandering hierin. Mijn idee of gevoel hierbij kan namelijk dit startpunt niet zijn: dit omdat zoals al eerder aangegeven ik niet in de schoenen van de deelnemer sta.

PaardenInzicht helpt jou en je team tijdens en na de corona-crisis snel op weg naar succesvolle en plezierige samenwerking en betere communicatie. Bel: 06222360999 of mail info@paardeninzicht.nl

Richt je op de toekomst! Ga NU aan de slag met je leiderschap! Bel: 06222360999 of mail info@paardeninzicht.nl

Werken aan: communicatie, samenwerking of leiderschap? Bel PaardenInzicht 0622360999 of mail info@paardeninzicht.nl

In mijn praktijk van PaardenInzicht Coaching en Training met Paarden is de ervaring dat non verbale communicatie en het effect daarvan steevast worden onderschat, ongeacht welk belang of percentage een deelnemer daar aan hangt. Weten hoe je hier met paardencoaching aan werkt? Lees dan de blog: paardencoaching

Hoe kun je je team meenemen in je missie? Lees de blog: https://paardeninzicht.nl/zo-neem-je-je-team-voortaan-mee-in-je-missie/

Aanspreken lastig? Doe er wat aan, lees er alles over in de blog: https://paardeninzicht.nl/aanspreken-hoe-doe-je-dat/

#paardencoaching #leiderschap #leren #samenwerking #communicatie #aanspreken #aangesprokenworden #aansprekenhoedoejedat

COACHLOCATIES DOOR HEEL NEDERLAND BESCHIKBAAR, DEZE WORDEN GEREGELD OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID EN IN COMBINATIE MET WENSEN, HET PROGRAMMA EN BUDGET VAN DE OPDRACHTGEVER. ONDERSTAAND EEN OVERZICHT, EN STAAT UW REGIO ER NIET BIJ? LAAT HET WETEN: STUUR EEN MAILTJE OF BEL: 06-22360999 (+31(0)622360999).

Internationaal? Buiten Nederland en zelfs buiten Europa? Geen probleem -laat het weten– PaardenInzicht werkt over heel de wereld, zo lang er maar paarden en een coachlocatie in de buurt zijn!

Link naar de zakelijke tarieven Nederland

Over PaardenInzicht in de pers bij WIJLIMBURGhttps://www.wijlimburg.nl/nieuws-overzicht/limburg-leads-het-paard-als-managerstrainer/

Blog Media Mirror: Conclusie: PaardenInzicht is dé partner op het gebied van management training en coaching

Link naar contactformulier

Aanspreken is een belangrijk onderdeel van leiderschap, het is ook een beladen onderdeel want over hoe je iemand het beste kunt aanspreken zijn heel wat theorieën. #paardencoaching #leiderschap #leren #samenwerking #communicatie #aanspreken #aangesprokenworden #aansprekenhoedoejedat #paardeninzicht

Coachlocaties door heel Nederland beschikbaar, deze worden geregeld op basis van beschikbaarheid en in combinatie met wensen, het programma en budget van de opdrachtgever. Onderstaand een overzicht, en staat uw regio er niet bij? Laat het weten: stuur een mailtje of bel: 06-22360999 (+31(0)622360999).

Internationaal? Buiten Nederland en zelfs buiten Europa? Geen probleem -laat het weten– PaardenInzicht werkt over heel de wereld, zo lang er maar paarden en een coachlocatie in de buurt zijn!

Link naar de zakelijke tarieven Nederland

Link naar contactformulier

Geen reactie's

Geef een reactie